News

Jailbreakverktyg för IOS 15 är på gång

Med hjälp av Cheyote blir det möjligt att köra osignerade appar på nyare modeller av Iphone och Ipad.
Cheyote