uppdaterad

Ny Google-kampanj vill få Apple att anamma RCS

Den nya standarden gör det enklare att skicka meddelanden till personer som har en annan mobiltelefon.
Textmeddelanden