News

Apple utökar Safari-censur i Hongkong

Enligt The Intercept har Apple börjat utöka filtreringen av internet i Safari för användare i Hongkong.
Apple-logga i grå metall