News

Telenor börjar sälja iPhone

Nu står det klart att även Telenor kommer att börja sälja iPhone 3G i Skandinavien - ett efterlängtat besked och ett första steg mot större abonnemangsvalfrihet för iPhoneägare.