News

Dubbeldebiterad i App Store

Ska man välja iPad Mini när iPad Air väger nästan lika mycket? Vi diskuterar även hur man gör om man av misstag betalat för program i App Store som ska vara gratis.