News

Säkerhetslucka redan upptäckt i iOS 7

En säkerhetslucka har upptäckts i iOS 7, som gör att flygplansläget kan aktiveras på en låst telefon - och därmed sätta Hitta min iPhone ur spel.