News

Nu kan du skicka ungarna på sommarläger – hos Apple

Låt barnen koda sommaren lång. Apple håller sommarläger där barn får lär sig koda med hjälp av Swift Playgrounds.