News

Forskare undersöker wifi-via-får

En grupp forskare vid Lancaster University har börjat undersöka hur får kan användas för att ge bättre internetåtkomst i glesbygd.