News

Så vill Apple underlätta för familjer

Med hjälp av funktionen Familjedelning blir det enklare att dela med sig av sina filer till resten av familjen.