News

Steve Jobs avgång: ”Slutet på en epok”

Analytiker är överens om att Steve Jobs avgång är slutet på en epok, men är även oense om hur det kommer att påverka Apples framtid.