Feature

Del 5: Öppna och spara smartare

I del fem av vår hemliga OS X-tips lär vi oss att hantera dokument och fönster på rätt sätt. Så här öppnar du och sparar du smartare!