Reviews

Test: Affinity Photo – ett billigare alternativ till Photoshop

Vill du gärna ha Photoshop men drar dig för den höga kostnaden? Affinity Photo är en närmast perfekt ersättare och kostar en bråkdel.
Affinity Photo