News

Apples intäkter från musik och spel fortsätter att öka

JP Morgan räknar med att omsättningen för Apple Music och Apple Arcade ökar med 36 procent under de kommande tre åren.
Apple Music