News

Apple-1-prototyp ägd av Steve Jobs auktioneras ut

Ska använts för att demonstrera Apple-1 för Paul Terrell.
apple 1 computer steve jobs
Bild: RR Auction