uppdaterad

Telegram-vd arg på Apple: ”Sinkar uppdatering”

Enligt Pavel Durov riskerar utvecklare att gå miste om intäkter på grund av granskningsprocessen på App Store.
Telegram