News

Uppgifter: Apple Pencil för Iphone slopades precis före lansering

Apples pekpenna fungerar i dagsläget endast med de senaste årens Ipad-modeller.