News

”Mejlbilagor i iOS lagras okrypterade”

En säkerhetsforskare i Tyskland har upptäckt att krypteringen inte fungerar som avsett i nyare versioner av iOS.