News

Så för du över gamla filer till din nya Mac med Superduper

Har du köpt en ny Mac och vill migrera över alla dina gamla filer? Superduper är räddningen.