How-To

Väljer du svenska som språk i Excel är du fast i valet

Jag använder Excel 2011 på Macen och har svenska inställt. Men när jag skriver formler blir de också på svenska. Går det att göra så att de blir på engelska?