uppdaterad

Oklart om 4g med nya iPad i Sverige

Det ser ut som att nya iPad inte kommer hantera de frekvenser som används för 4g här i Europa.