uppdaterad

Ericsson vinner första säljstopp för Iphone i 5g-patentstrid

En domstol i Colombia har dömt till Ericssons fördel i företagets tvist med Apple kring licensavgifterna för 5g-patent.
Vågskålar i domstol