News

Apple patenterar teknik för att använda Iphone som mobilnätsförlängare

Ett nytt patent som har tilldelats Apple gäller en intressant teknik som kan hjälpa räddningstjänst hålla kontakten där det saknas mobilnätstäckning.
Iphone och patentillustration