News

Nu har Tim Cooks massiva lönesänkning godkänts

Det slutgiltiga beslutet togs vid ett aktieägarmöte.
Tim Cook lönesänkning