News

Iphone stod för nästan hälften av all försäljning av renoverade smartphones under 2022.

Apple såg en tillväxt på tvåsiffrig procent för försäljningen av renoverade Iphones, vilket ytterligare stärker deras dominans på den globala marknaden.
Apple Refurbished
Bild: Apple