News

Apple är på jakt efter ai-talanger

Apple söker experter inom generativ ai, särskilt inom området maskininlärning och autonoma system.
Apple AI
Bild: Dalle-E/Petter Ahrnstedt