News

Den bästa nya IOS 17-funktionen är en växlingsknapp

Din Iphone kan snart automatiskt radera sms och mejl med engångslösenord när du är klar med dem.
iOS 17 logo on an iPhone 14
Bild: Foundry