News

App Store, Safari och IOS officiellt utsedda ”gatekeepers” i EU

Apples App Store, webbläsaren Safari och IOS utsågs igår formellt som "gatekeepers" i EU, en officiell klassificering som kräver efterlevnad av strikta nya regler.
EU Flagga
Bild: EU